Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Môi trường chúng tôi đã thi công rất nhiều công trình lớn, nhỏ khác nhau ở nhiều điều kiện thi công khác nhau. Chúng tôi đã hoàn thành và đã đưa vào sử dụng các công trình sau:

Thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt:

Thi công hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Thi công các hệ thống xử lý khí thải

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, khí thải: