Giới thiệu phương pháp xây dựng hệ thống xử lý nước thải để hạn chế chi phí đầu tư ban đầu, đơn giản trong quá trình vận hành và khắc phục sự cố, đồng thời giảm thiểu rủi ro và chi phí bảo trì bảo dưỡng toàn bộ hệ thống.