Chức năng của bể nén bùn trong xử lý nước thải

Bể nén bùn trong xử lý nước thải có chức năng cô đặc bùn, giảm lượng nước chứa trong bùn dẫn đến giảm khối lượng và thể tích bùn tạo điều kiện cho quá trình thu gom và xử lý lớp bùn thải này được nhanh hơn

Bể nén bùn trọng lực trong xử lý nước thải

Các loại bể xử lý bùn thải

Bể nén bùn trọng lực

Bể phân hủy bùn hiếu khí: Ứng dụng trong quy trình xử lý nước thải sinh hoạt, sử dụng phương pháp phân hủy nội bào để phân hủy bùn. Khi cấp oxy vào bể chứa bùn nhưng không cấp nước thải, các vi sinh vật (là lớp bùn thải) sẽ thiếu thức ăn – diễn ra quá trình phân hủy nội bào làm tiêu bùn.

>>> Xem quy trình xử lý nước thải công nghiệp chuẩn

Nguyên lý hoạt động của bể nén bùn trong xử lý nước thải

Bể nén bùn hay bể nén bùn trọng lực làm việc tương tự như bể lắng đứng hình tròn. Dung dịch nước bùn đi vào buồng phân phối đặt ở tâm bể, bùn cặn trọng lượng nặng lắng xuống dưới được lấy ra từ đáy bể, nước được thu bằng máng vòng quanh chu vi bể đưa trở lại khu xử lý.

Đối với các bể nén bùn trong hệ thống xử lý nước thải công suất lớn, phải bố trí đặt bộ gạt cặn để gạt cặn ở đáy bể về hố thu trung tâm. Lớp bùn cặn khi lắng xuống đáy bể được các tay gạt gạt xuống hố thu trung tâm, bơm bùn đặt tại đây sẽ bơm bùn vào máy ép bùn khung bản để xử lý

Tính toán bể nén bùn trong xử lý nước thải

Đối với các hệ thống này thì chiều cao bể thường chọn từ 3 – 3,7 m.

Ống phân phối trung tâm có đường kính bằng 10 – 20% đường kính bể, chiều cao của ống từ 1 – 1,25m.

Diện tích bể xác định theo tải trọng cặn (kg/m2) phụ thuộc vào từng loại cặn cần cô đặc. Khi tính toán bể nén bùn ta dựa vào tải trọng bề mặt của bể, tải trọng bề mặt nằm trong khoảng từ 24 – 30 m3/m2.ngày là được.

Tải trọng bề mặt = Q (m3/ngày)/S(tiết diện bể m2)

Thể tích bể kiểm tra theo thời gian lưu cặn trong bể từ 0,5 – 20 ngày tỷ lệ nghịch với nhiệt độ ngoài trời, thời tiết nóng và ẩm thì lấy trị số nhỏ.

Thời gian lưu cặn trong bể bằng thể tích vùng chứa cặn (thường lấy chiều cao từ 1,7m – 2,4 m) chia cho lượng bùn cặn được rút ra khỏi bể nén bùn theo giờ trong ngày.

5/5 - (1 bình chọn)