Xử lý nước thải sơn tiết kiệm chi phí tối đa

Xử lý nước thải sơn phát sinh từ quá trình sơn các sản phẩm tại các buồng phun sơn ướt. Tiết kiệm 80% chi phí vận hành

Nước thải sơn phát sinh từ buồng phun sơn, nếu không được xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng, do bản thân các bụi sơn chứa các thành phần kim loại nặng, các dung môi hữu cơ, các chất gây mùi mạch vòng gây ung thư...

 

Nguồn: Công ty môi trường CCEP
Chuyên mục: Xử lý nước thải