Nước thải sau xử lý có màu vàng nguyên nhân và cách khắc phục

Các nguyên nhân dẫn đến nước thải sau xử lý có màu vàng và... phương pháp khắc phục để loại bỏ màu nước thải.

Nguyên nhân nước thải sau xử lý có màu vàng

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khi hoạt động sẽ phát sinh rất nhiều các hiện tượng ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu ra như: hiện tượng trương nở bùn, hiện tượng nước thải sau xử lý có màu vàng... 

Nguyên nhân xâu xa chủ yếu của các hiện tượng này phần lớn là do thiết kế ban đầu không phù hợp, đôi khi cũng là do vận hành hệ thống không đúng theo hướng dẫn của đơn vị thiết kế, hoặc do người vận hành không có chuyên môn.

>>> Để thiết kế và vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng hãy xem thêm Tại đây

Nguyên nhân trực tiếp bao gồm:

 • Không xử lý được các thành phần nito trong nước thải
 • Không có vi sinh vật trong bể thiếu khí, hiếu khí hoặc lượng vi sinh vật không đủ
 • Có nhiều thành phần ức chế không tách được ngay tại đầu vào, hoặc phát sinh các thành phần nguy hại không thường xuyên.

Để phòng tránh hiện tượng nước sau xử lý có màu vàng

Để tránh tình trạng nước sau xử lý có màu vàng, ban đầu khi thiết kế hệ thống xử lý nước thải phải tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế.

Người thiết kế đóng vai trò then chốt để phòng tránh hiện tượng hay xảy ra này trong hệ thống xử lý. Khi thiết kế hệ thống xử lý nước thải cần phải chú ý ở một vài điểm như sau:

 1. Cần phải tách được các thành phần nguy hại trong vi sinh vật trong hệ thống như: phải có các máy tách mỡ đặt tại các điểm xả thải nước thải nhà ăn, nhà bếp để tách hoàn toàn lượng mỡ thừa ra khỏi dòng nước thải.
 2. Phải có các bể tự hoại tại các điểm tại nhà vệ sinh để phân giải sơ bộ chất hữu cơ, nếu không có thì phải có phương án tách rác và đánh tan phân cũng như thiết kế bể thiếu khí, hiếu khí đúng theo chuẩn thiết kế. Trong trường hợp không có bể tự hoại, phải kiểm soát được các thông số đầu vào nước thải thường xuyên.
 3. Phải lựa chọn đúng phương pháp sử dụng thích hợp với từng công suất nước thải, để chọn lựa đúng có thể xem thêm tại bài viết: Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt luôn đạt QCVN để lựa chọn đúng phương pháp.
 4. Thiết kế bể lắng phải đúng và đủ, đúng ở đây là đúng về độ dốc vát đáy, đủ ở đây là có phương án thu bùn hiệu quả. Việc thu bùn trong hệ thống xử lý nước thải theo phương pháp AO (Thiếu khí, Hiếu khí) là một yếu tố quan trọng nhất quyết định hiệu quả của toàn bộ hệ thống. Lượng vi sinh vật không tuần hoàn lại được bể thiếu khí, hiếu khí là một trong những nguyên nhân hay diễn ra nhất gây ra hiện tượng nước thải sau xử lý có màu vàng.
 5. Việc thiết kế bể thiếu khí phải duy trì được pha thiếu khí tức là không thể sục khí trong bể này. Nếu bể thiếu khí mà sục khí thì không diễn ra được quá trình chuyển hóa NO3- trong nước thải thành dạng nito tự do. Tổng nito hay Nitrat trong nước thải sẽ rất cao. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến nước sau xử lý có màu vàng.

Xem thêm bài viết 4 phương pháp xử lý khử amoni và nito trong nước thải để phòng tránh ngay từ khâu thiết kế

Khắc phục hiện tượng nước sau xử lý có màu vàng.

 • Thay đổi cơ cấu đảo trộn của bể thiếu khí từ sục khí => dùng máy khuấy đảo trộn
 • Dừng bơm điều hòa, để lắng bể hiếu khí trong vòng 1h, bơm lượng nước sạch đi chỉ giữ lại vi sinh vật.
 • Bổ sung thêm nước thải đầu vào cho đầy bể, cho hệ thống hoạt động bình thường
 • Bổ sung thêm chế phẩm vi sinh hoặc vi sinh mầm.
 • Kiểm tra các thông số trong bể, có điều kiện thì sử dụng các test nhanh COD, NH4, Tổng nito... để kiểm tra các thông số của nước thải.
Nguồn: Công ty môi trường CCEP
Chuyên mục: Kiến thức
Tags: Kinh nghiệm môi trường