1. Home
  2. /
  3. Giải trí
  4. /
  5. Làm thế nào để đong được 4 lít nước khi chỉ có bình 3 lít và bình 5 lít

Làm thế nào để đong được 4 lít nước khi chỉ có bình 3 lít và bình 5 lít

Câu đố kinh điển: Làm thế nào để đong được 4 lít nước khi chỉ có bình 3 lít và bình 5 lít. Đáp án câu đố này
Làm thế nào để đong được 4 lít nước khi chỉ có bình 3 lít và bình 5 lít

Làm thế nào để đong được 4 lít nước khi chỉ có bình 3 lít và bình 5 lít

Đáp án: 

Bước 1. Đổ 5 lít nước vào bình 5 lít, sau đó đổ nước từ bình 5 lít đổ sang bình 3 lít.

Bước 2. Đổ hết nước trong bình 3 lít đi, sau đó đổ nốt 2 lít nước còn lại trong bình 5 lít vào bình 3 lít.

Bước 3. Đổ đầy nước vào bình 5 lít, sau đó rót từ bình 5 lít sang bình 3 lít (lúc này đang có 2 lít), ta sẽ có được 4 lít nước trong bình 5 lít.

Nguồn: Davin Hagenes
Chuyên mục: Giải trí ,
Tag: Tin tức