Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt là điều kiện cần để một dự án đươc phê duyệt Giấy phép môi trường đưa vào hoạt động. Việc xây dựng hệ thống đòi hỏi chủ đầu tư phải nghiên cứu kỹ các phương pháp xử lý, nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư, chi phí vận hành và khắc phục sự cố trong tương lai.

Chính vì lẽ đó, CCEP nghiên cứu và áp dụng các phương pháp xử lý nước thải với phương châm đơn giản trong thiết kế, hệ thống hoạt động tự động nhằm giảm thiểu công việc của người vận hành, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chung trong Giấy phép Môi trường.

Các dự án được thiết kế đảm bảo mỹ quan công nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề chăn trở của chủ đầu tư như:

  • Giá thành đầu tư hợp lý
  • Không có nhân viên vận hành có chuyên môn
  • Đảm bảo phê duyệt được giấy phép môi trường
  • Giảm thiểu chi phí vận hành và bảo trì bảo dưỡng
  • Góp phần bảo vệ môi trường