1. Home
  2. /
  3. Thiết bị
Sản xuất và kinh doanh các thiết bị môi trường như: máy ép bùn khung bản, máy đo lưu lượng, máy tách mỡ, song chắn rác, bơm chìm nước thải... Đồng thời kinh doanh hóa chất trong ngành xử lý nước thải
Chưa có bài viết nào!