search

Uy tín kinh nghiệm

Lâu năm

Trình độ đội ngũ

Hàng đầu

Hỗ trợ tư vấn

Trọn đời

TCCA 90%, TCCA DẠNG VIÊN 2G, 20G, 200G TRUNG QUỐC

TCCA là một dạng Clorine được nén dạng viên. Được dùng phổ biến để khử trùng, sát khuẩn
Liên hệ 24/7: 0923.446.848

Số lượng

Danh mục: Sản phẩm