search

Uy tín kinh nghiệm

Lâu năm

Trình độ đội ngũ

Hàng đầu

Hỗ trợ tư vấn

Trọn đời

Máy ép bùn khung bản 10 khung bản 500mm

Máy ép bùn khung bản 10 khung bản 500x500 giải quyết khâu xử lý bùn thải, tiết kiệm chi phí vận hành, chi phí thu gom và thải bỏ bùn thải

Số lượng

Danh mục: Sản phẩm