search

Uy tín kinh nghiệm

Lâu năm

Trình độ đội ngũ

Hàng đầu

Hỗ trợ tư vấn

Trọn đời

HÓA CHẤT PAC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Ngày nay hóa chất PAC được sử dụng nhiều trong các hệ thống xử lý nước thải. PAC khắc phục được những nhược điểm của phèn nhôm sunfat được sử dụng trước đây.

 

Số lượng

Danh mục: Sản phẩm