Video kiểm tra đĩa thổi khí

Kiểm tra đĩa thổi khí trong  công tác bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tòa nhà Hudtower Lê Văn Lương

Công tác bảo trì bảo dưỡng một hệ thống xử lý nước thải sẽ gặp muôn vài khó khăn, từ việc các hệ thống xử lý được xây dựng vài năm trước, công nghệ không phù hợp, sự bàn giao nghiệm thu của đơn vị thi công cho đơn vị quản lý vận hành chưa được khăng khít, dẫn đến các thiết bị trong hệ thống không được chăm sóc, hoạt đông không đúng mục đích

Nguồn: Công ty môi trường CCEP
Chuyên mục: Video chia sẻ kinh nghiệm