Nhân viên tư vấn môi trường là làm gì?

Trả lời câu hỏi "nhân viên tư vấn môi trường là làm gì", kiến thức cần trang bị để đảm bảo xuất sắc vai trò làm nhân viên tư vấn môi trường 2019

Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành môi trường có thắc mắc: nhân viên tư vấn môi trường là làm gì? Bài viết sẽ phân tích, trả lời và đưa ra các kỹ năng cần rèn luyện để làm được một nhân viên tư vấn môi trường xuất sắc

nhân viên tư vấn môi trường là làm gì
Nhân viên tư vấn môi trường là làm gì!!

Tư vấn môi trường là gì?

Tư vấn môi trường là ngành nghề trong gian giữa các chủ đầu tư và cơ quan nhà nước (có thể là sở tài nguyên môi trường, bộ tài nguyên môi trường), nhân viên tư vấn môi trường sẽ có trách nhiệm tư vấn và đại diện Công ty tư vấn môi trường, chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục giấy tờ mà bên chủ đầu tư phải hoàn thiện để đảm bảo quá trình hoạt động của nhà máy.

Trước khi hoàn thiện các hồ sơ môi trường, nhân viên tư vấn môi trường phải tư vấn cho chủ đầu tư về các biện pháp bảo vệ môi trường, và kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường hiện có có đảm bảo đủ yêu cầu để thực hiện các hồ sơ tư vấn môi trường hay không.

Để nắm được và hiểu rõ các quy trình này có thể tham khảo các bài viết sau: Xử lý nước thải công nghiệpXử lý khí thải - Quy trình xử lý khí thải từ A đến Z

Các thủ tục tư vấn môi trường bao gồm những thủ tục gì:

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi nhà máy được xây dựng

- Lập Giấy phép xả thải vào nguồn nước:

Các nhà máy muốn hoạt động thì đều phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải sản xuất tùy thuộc vào tính chất của nhà máy (nếu có). Sau khi xây dựng hệ thống xử lý nước thải và chất lượng nước thải ra đạt các Quy chuẩn hiện hành, thì Chủ đầu tư phải làm giấy phép xả thải vào nguồn nước

Công việc của nhân viên tư vấn môi trường là: tập hợp các tài liệu yêu cầu chủ đầu tư cung cấp --> viết hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép xả thải --> Nộp hồ sơ xin cấp phép xả thải tại cơ quan nhà nước tương ứng --> Đón tiếp cán bộ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ đến kiểm tra hiện trường --> Chỉnh sửa hồ sơ xin cấp phép xả thải --> Trả kết quả giải quyết hồ sơ xin giấy phép xả thải

- Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ hay tên gọi khác quan trắc môi trường: Công việc lập báo cáo giám sát môi trường diễn ra định kỳ tùy thuộc vào chủ đầu tư (điều này được quy định trong bản ĐTM - đánh giá tác động môi trường của dự án) có thể có tần xuất 3 tháng 1 lần hoặc 6 tháng một lần.

Công việc của nhân viên tư vấn môi trường là lấy mẫu nước thải, --> gửi đi trung tâm phân tích --> lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ (quan trắc môi trường) --> ký đóng dấu và nộp cho nhà máy.

- Lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Vai trò của Công ty tư vấn môi trường:

Các công việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục môi trường hoàn toàn bên chủ đầu tư có thể đi hoàn thiện được vậy tại sao chủ dự án lại phải thuê các công ty tư vấn môi trường?

- Thứ nhất: Công ty tư vấn môi trường quen làm các thủ tục và làm cho rất nhiều các chủ đầu tư do đó đường đi nước bước nắm được rất chi tiết và cụ thể --> thời gian hoàn thiện hồ sơ giấy tờ sẽ nhanh hơn là chủ đầu tư tự đi làm

- Thứ hai: Chủ đầu tư sẽ không am hiểu về các quy trình bảo vệ môi trường như: nguyên lý các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải sản xuất, hệ thống xử lý khí thải... do đó rất khó để hoàn thiện hồ sơ báo cáo và trả lời được các câu hỏi của Hội đồng phản biện.

Vậy các kỹ năng cần trang bị để làm một nhân viên tư vấn môi trường bao gồm những gì?

- Thành thạo các bộ công cụ văn phòng như: Work, Excel, PowerPoint...

- Biết sử dụng các công cụ phụ vụ công việc kỹ thuật như: Autocad, Photoshop...

- Sử dụng thành thạo Internet: để tìm kiếm thông tin cần thiết.

- Biết cập nhập các văn bản pháp luật hiện hành.

- Hiểu biết về các quá trình xử lý nước thải, khí thải cơ bản - chuyên sâu thì nên tham khảo các nhân viên công nghệ môi trường để đưa ra được các quy trình xử lý, sơ đồ công nghệ xử lý các loại nước thải và khí thải.

- Có khả năng thuyết trình trước đám đông - để trình bày thuyết trình và phản biện trước hội đồng

- Khéo ăn nói là một lợi thế

Nhân viên tư vấn môi trường đi thực tế cùng Hội đồng thẩm định

Các tố chất cần thiết của nhân viên tư vấn môi trường

- Chăm chỉ, chịu khó

- Cẩn thận tỉ mỉ

- Ham muốn tìm tòi, khám phá

- Giao tiếp xã hội

- Có khả năng thuyết phục cao

Trách nhiệm của nhân viên tư vấn môi trường bao gồm những gì?

Nhân viên tư vấn môi trường là người đưa ra dự đoán các tác động của dự án đến môi trường, đưa ra các biện pháp phòng tránh các nguy hại đến môi trường, do vậy người làm nhân viên tư vấn môi trường phải là một người am hiểu rộng và có tâm và trách nhiệm với môi trường, vừa đảm bảo công việc của chủ dự án, vừa đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Để giải quyết được chuyên sâu hơn câu hỏi: Nhân viên tư vấn môi trường là làm gì và chi tiết các công việc cần làm đối với từng loại giấy tờ hãy nghiên cứu bài viết: Dịch vụ tư vấn môi trường từ A đến Z cho doanh nghiệp

 

Nguồn: Công ty môi trường CCEP
Chuyên mục: Kiến thức
Tags: Kinh nghiệm môi trường