Bể sinh học hiếu khí Aeroten

Video chia sẻ cách thiết kế bể sinh học hiếu khí aeroten. Các thiết bị cần dùng trong hệ thống cũng như các quá trình diễn ra trông bể hiếu khí aeroten.

Video chia sẻ cách thiết kế bể sinh học hiếu khí aeroten. Các thiết bị cần dùng trong hệ thống cũng như các quá trình diễn ra trông bể hiếu khí aeroten. Video chia sẻ cách thiết kế bể sinh học hiếu khí aeroten. Các thiết bị cần dùng trong hệ thống cũng như các quá trình diễn ra trông bể hiếu khí aeroten.

Nguồn: Công ty môi trường CCEP
Chuyên mục: Video chia sẻ kinh nghiệm