search

Uy tín kinh nghiệm

Lâu năm

Trình độ đội ngũ

Hàng đầu

Hỗ trợ tư vấn

Trọn đời

12/11/2019
0

Bể sinh học hiếu khí Aeroten

Video chia sẻ cách thiết kế bể sinh học hiếu khí aeroten. Các thiết bị cần dùng trong hệ thống cũng như các quá trình diễn ra trông bể hiếu khí
26/10/2019
0

Video kiểm tra đĩa thổi khí

Kiểm tra đĩa thổi khí trong công tác bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tòa nhà Hudtower Lê Văn Lương
16/10/2019
0

Hoạt động của máy ép bùn khung bản thủ công giá rẻ

Video mô tả và hoạt động thử nghiệm hệ thống nén ép các khung bản của máy ép bùn khung bản CCEP nghiên cứu và chế tạo.